Simulační software s rozšířenými funkcemi


   Na základě spolupráce s níže uvedenou střední školou byl vyvinut simulační program s rozšířenými funkcemi. Program je v souladu s uzavřenými dohodami a také vzhledem ke svým prostorovým a hardwarovým nárokům využíván výlučně v objektu školy.


   Neveřejná verze softwaru je doplněna o následující funkce:

 • Obraz simulace může být zvětšen na více monitorů nebo promítán na velkou plochu.
 • Před postavením vlakové cesty se kontroluje její přípustnost s ohledem na směr jízdy vlaku podle jízdního řádu.
 • Před postavením jízdní cesty se kontroluje její přípustnost s ohledem na situaci ve stanicích bez ostrovních nástupišť.
 • Výše uvedené kontrolní funkce jsou volitelné, lze je zapínat a vypínat, resp. jednorázově potlačit.
 • Před startem simulace je u některých oblastí možný výběr z několika alternativ uspořádání nástupišť.
 • Zobrazení aktuálního stavu simulace je možné přenášet po lokální síti do dalších počítačů.
 • Software je schopen přijímat příkazy ze zvláštního dohledového programu a podle nich ovlivňovat průběh simulace.
  Dohledový program umožňuje prostřednictvím síťové komunikace tyto zásahy do průběhu simulace:
 • Plánování provozu, zavádění a odříkání vlaků
 • Nastavení, rušení a změnu zpoždění očekávaných vlaků
 • Změnu stanovené rychlosti vlaků
 • Zavedení a zrušení výluky staniční nebo traťové koleje
 • Nastavení a zrušení poruchy hnacího vozidla vybraného vlaku
 • Zastavení vybraného vlaku a obnovení jeho pohyblivosti
 • Vyslání příkazu pro sejmutí obrazovky simulátoru pro účely pozdější analýzy
 • Vyslání příkazu pro zastavení a obnovení běhu simulace

  Neveřejný software je využíván v pražské Střední škole elektrotechniky a strojírenství pro účely studijního oboru "Provoz a ekonomika dopravy" a jako technologický trenažér tvoří průběžně rozvíjený doplněk k již existujícím formám zdejší praktické výuky.
Technologický trenažér je instalován ve školní budově na adrese Praha 10, Dubečská 34.